Luxemburg - Duitsland, inleiding

Grenspaal 28, in de bossen ten oosten van Vianden. De grens tussen Luxemburg en Duitsland wordt voor het grootste gedeelte gevormd door de rivieren Mosel, Sauer en Our. Aan de oevers van deze rivieren hebben staan relatief weinig grenspalen. Het Proces Verbaal van 1818 vermeldt ze uiteraard allemaal. De originele palen zijn al lang verdwenen, op een enkele na. Inmiddels staan er wel nieuwe grenspalen, maar niet meer op de originele plaatsen. Niet duidelijk is wanneer deze palen geplaatst zijn en ook niet waarom niet meer op de oorspronkelijke plaatsen. Heel erg oud zijn ze zeker niet: ze zijn van beton en bevatten de letters 'D' van Duitsland en de 'L' van Luxemburg. De meeste palen zijn dubbel uitgevoerd, dus aan beide oevers van de rivier één paal. Het drielandenpunt Schengen (L) - Apach (F) - Perl (D) bevindt zich midden in de rivier. Grenspaal 1 bevindt zich ongeveer 8 kilometer ten noorden hiervan.

Bij Vianden verlaat de grens het water. Over een gebied van ongever 10 kilometer loopt de grens hier over land, aan de oostelijke zijde van de Our. Op dit korte stuk bevinden zich de grenspalen 20 t/m 47. Die staan er bijna allemaal nog. Opvallend is, dat de palen 24 t/m 46 beduidend ouder en kleiner zijn dan de eerder omschreven exemplaren. Deze palen bevatten een 'L' en een 'P' (Pruisen).

Boven Vianden volgt de grens weer de Our tot Ouren, bij grenspaal 52. Hier is het drielandenpunt Duitsland-Luxemburg-België.
Op de volgende pagina's meer!