Grenspaal 164-176
(2 maart en 11 mei 2007)Deze update kwam tot stand aan de hand van twee tochten, 2 maart en 11 mei 2007.
We beginnen langs de weg van Arlon naar Martelange. De palen die daar staan (164-167) laten zich eenvoudig vinden. Vervolgens wordt de grens tussen Martelange en Tintange gevormd door de rivier de Sūre. Het vinden van deze palen is bepaald geen sinecure en kostte ons uiteindelijk drie tochten! Op onze tocht van 14 september 2005 zochten wij tevergeefs grenspaal 176, de laatste paal aan de Sūre. Tijdens onze tocht van 2 maart 2007 vonden we al een aantal palen die allemaal redelijk dicht langs de weg aan de Belgische kant staan. De waterstand van de Sūre was begin maart erg hoog, ongeveer een meter tot anderhalve meter hoger dan tijdens de derde tocht van 11 mei 2007, ruim twee maanden later. Tijdens die tocht deden we de ‘moeilijke’ palen, dat zijn hoofdzakelijk de palen die aan de Luxemburgse oever staan. Langs deze oever loopt geen weg, de oevers zijn veelal steil en dichtbebost en daardoor slecht te bereiken. Tijdens deze tocht werden we bijgestaan door Christian en zijn vrouw Dominique, een Belgische grenspaalwandelaarsechtpaar dat al eerder bijna alle palen tussen Luxemburg en Belgiė vond. Het werd een mooie, lange en zware tocht, dicht langs de Sūre, soms door de velden, soms door de bossen, soms klauterend langs steile oevers, navigerend op gegist bestek. Hoogtepunt van de tocht was het rechtzetten van grenspaal 175, die al geruime tijd langs de oever van de Sūre lag, waarschijnlijk omgevallen onder invloed van de sterke stroming van het water.

Kaart grenspalen 161-168, klik hier voor een uitvergroting.
Grenspaal 164
Vanaf hier volgt de grens de weg. De weg is Belgiė, het talud is Luxemburg.
Foto: 2 maart 2007


Grenspaal 165
En dat geldt ook hier. Zo kan het zijn dat langs deze Belgische weg allemaal Luxemburgse tankstations te vinden zijn. We naderen nu het grensstadje Martelange.
Foto: 11 mei 2007


Grenspaal 166
Deze paal is helaas verdwenen. Volgens het proces verbaal en een zeer oude stafkaart stond ie op de hoek van een landweggetje en de hoofdbaan net onder de bebouwde kom van Martelange. We bevinden ons hier ten midden van de aaneengesloten reeks tankstations die pas ophoudt bij de brug over de Sūre waar de grens de weg verlaat en de Sūre gaat volgen.
Foto: 11 mei 2007


Grenspaal 167
Zo ongeveer de meest ‘aaibare’ grenspaal van de gehele reeks van 286 grenspalen. Te vinden in het centrum van Martelange op de parkeerplaats van de Luxemburgse brasserie “Maison Rouge”. Op de achtergrond het laatste (Aral) tankstation, waarachter de brug over de Sūre. Foto: 2 maart 2007


Grenspaal 168
Op slechts 100 meter van de vorige staat deze paal onder de brug over de Sūre. Verdekt maar keurig geplaatst onder de brug over de Sūre. Menig grenspaalzoeker beet hier bijna de tanden op stuk. Het nummer laat zich moeilijk fotograferen.
Vanaf hier verlaten we de bewoonde wereld van asfalt, tankstations en zwaar vrachtverkeer.
Foto: 2 maart 2007


Kaart grenspalen 167-177, klik hier voor een uitvergroting.


Grenspaal 169
Na het verlaten van de goed begaanbare wege meteen al een hele moeilijke aan de Luxemburgse kant. Langs een steile helling langs de Sūre. Lastig te bereiken, hier loopt geen pad. Eén verkeerde beweging en je roetsjt met gevaar voor eigen leven naar beneden in de Sūre. Paal staat scheef en leunt min of meer op een boom. Het betere krijtwerk is van Christian.
Foto: 11 mei 2007


Grenspaal 170
Aan de Belgische kant van de Sūre. Te vinden na een afdaling van de weg die langs de camping van Grumelange loopt. Door de hoge waterstand een hachelijke onderneming. Maar met een fraai resultaat. Let wel, normaal gesproken staat het water hier ongeveer een meter lager !
Foto: 2 maart 2007


Grenspaal 171
Ook deze weer langs een tamelijk steile helling zonder pad aan de Luxemburgse kant. Een lange en pittige wandeling vanaf grenspaal 169 leidt uiteindelijk naar deze paal. Ook deze paal staat niet langs een pad, min of meer toevallig vonden we ‘m echter direct.
Foto: 11 mei 2007


Grenspaal 172
Aan de Belgische kant van de Sūre. Zeer eenvoudig te vinden vanaf de weg langs de Sūre. Ook hier is het oppassen geblazen, ik gleed bijna het water in.


Grenspaal 173
Dit is de laatste paal aan de Luxemburgse kant van de Sūre. Tijdens onze tocht van 2 maart konden we de paal al waarnemen vanaf de Belgische kant. Twee maanden later kon dat niet meer wegens het gebladerte waarachter de paal schuil gaat. Deze foto maakten wij dus aan de Luxemburgse kant na een korte actie met de knipschaar.
Foto: 11 mei 2007


Grenspaal 174
Deze paal staat op slechts honderd meter van de vorige, maar dan aan de Belgische kant van de Sūre. Deze vonden wij reeds tijdens onze tocht van 3 maart. Om geen natte voeten te krijgen, konden wij niet al te dichtbij komen. Op de achtergrond is met enige moeite grenspaal 173 waar te nemen: vanuit het midden van grenspaal 174 in een recht lijn naar boven tot waar het water stroomt, dan 0,5 centimeter naar links.
Foto: 2 maart 2007


Grenspaal 174
Twee maanden later is het landschap volledig veranderd ! Toch is het echt dezelfde paal langs dezelfde rivier.


Grenspaal 175
Een lange wandeling tijdens de maartse tocht leverde niets op: de paal lag aan de oever van de Sūre. Door de hoge waterstand bevond de paal zich dus onder het wateroppervlak. En was dus toen onvindbaar. Tijdens de tocht van 11 mei vonden we de paal eenvoudig. Hier ligt ie nog op z’n kant langs de oever.


Grenspaal 175
Christian had het idee opgevat de paal recht overeind te zetten. Daartoe had hij een touw meegenomen. Met vereende krachten hebben wij de paal opgericht, dat bleek eenvoudiger dan op het eerste gezicht leek.


... vraag is hoelang de paal in deze positie blijft staan. Op dit plaatje echter voor eeuwig !


Grenspaal 176
Na onze deceptie in september 2005, vonden we nu zonder enig probleem deze grenspaal 176. Christian en Dominique konden zich niet voorstellen dat wij eerder deze paal over het hoofd hadden gezien. ...wij eigenlijk ook niet! Duidelijk is echter dat de begroeiing de vorige keer veel dichter was dan nu.
Wij verlaten de Sūre, misschien wel het mooiste stukje grens tussen Luxemburg en Belgļe.
Foto: 11 mei 2007