Grenspaal 011-028
(10 februari 2006)Kaart grenspalen 001-029, klik hier voor een uitvergroting.

Vanaf het Ares terrein gaat de reis verder. De topografische kaart is nogal verouderd en erg optimistisch waar het gaat over de aanwezigheid van grenspalen. Het landschap is in de jaren behoorlijk veranderd, de meeste palen zijn verdwenen. Bij Athus verdwijnt de grens het bos in. Hier zijn de grenspalen ongemoeid gelaten.


Grenspaal 11
Deze paal staat er nog wel. Langs een weg tussen Rodange (L) en Athus (B). En hoewel eerdere palen respectloos en rŁcksichtlos verwijderd zijn, is deze paal zowaar onderhouden ! De toorts is niet origineel, maar is er dus wel ! Ook is de paal geverfd in een donkerpaarse kleur die veel weg heeft van de roestbruine kleur van de meeste exemplaren. Wonderlijk. Wellicht dat deze paal door de makkelijke bereikbaarheid de aandacht van de autoriteiten heeft getrokken. En daardoor nog onderhouden wordt.


Grenspaal 13
Grenspaal 12 en 13 ontbreken. Ook hier is het terrein weer geegaliseerd en vooral opgehoogd. Een groot gezichtsloos bedrijf met kille asfaltwegen en sfeerloze loodsen heeft het terrein geannexeerd en vlak gemaakt. De ophoging volgt precies de grens. Waarschijnlijk markeert dit meetpunt de grens. Hier ergens heeft ooit grenspaal 13 gestaan.


Grenspaal 16
Ook de volgende palen 14, 15 en 16 zijn verdwenen. Waar deze houten paal staat, bij een bruggetje over de Chiers stond volgens de kaart ooit grenspaal 16. Nu niet meer dus. Ook van grenspaal 17 geen spoor.


Grenspaal 18
Grenspaal 18 vinden we dan weer wel. Op een ongebruikte braakliggende zone tussen industrie en bewoonde wereld. Niemand die naar deze paal omziet. Gaat ongetwijfeld verloren bij de volgende gebeidsontwikkeling.... .


Grenspaal 19
De grens loopt hier een paar honderd meter over de weg aan de rand van Athus. Grenspaal 19 staat langs de weg. Ook deze is gerestaureerd -en zo te zien nog heel recent.


Grenspaal 20
En ook deze paal heeft een opknapbeurt ondergaan.


Grenspaal 21
De grens verlaat het ontgonnen land en verdwijnt in het 'Bois d'Athus'. Hier worden de grenspalen niet onderhouden, maar ook niet weggehaald. Dat levert fraaie plaatjes op.


Grenspaal 22
Ook deze en de volgende palen vonden wij in het Bois d'Athus. Dit bos ligt in de driehoek Clemency (L), Petange (L) en Athus (B) en de grens loopt er dwars doorheen.


Grenspaal 23
Het valt nog niet mee om de grens hier goed te volgen. Het aloude probleem in een glooiend bebosd terrein: je verliest snel de oriŽntatie. Met behulp van de GPS houden we echter goed koers en vinden we de palen toch redelijk snel. Zo ook deze langs een bosbeekje.


Grenspaal 24
De palen hier zijn weer creatief bewerkt. Persoonlijk hou ik wel van dergelijke afwisseling. Op deze paal komt zelfs de achtergrondkleur van onze website terug.


Grenspaal 25
De tocht gaat verder in noord-oostelijke richting.


Grenspaal 26
Het is vanaf hier tot grenspaal 36 dat op de grens een ondiepe greppel loopt, waardoor de grens makkelijk te volgen is.


Grenspaal 27 De voorlaatste paal voor vandaag.


Grenspaal 28 Genoeg voor vandaag. We bevinden ons nog steeds in het Bois d'Athus. Op deze gresnspaal treffen we de eerste geschilderde rode leeuw aan. Er zullen er nog heel wat volgen.