Grenspaal 001-010
(28 juli 2003, 10 februari 2006 en 13 april 2008)Kaart grenspalen 001-029, klik hier voor een uitvergroting

Op 28 juli 2003 hebben we het BELUFR-drielandenpunt al eens opgezocht. Dat betekende moeizaam gestruin door struikgewas en hoog opgeschoten onkruid. Wij zouden nog eens terugkeren in de winter. Dat gebeurde dan op 10 februari 2006. Nu was het grenspalenpaar 1 eenvoudiger te bereiken. Een wat trieste dag met regen- en sneeuwbuien en vooral geen zon. Dit jaargetijde maakt de industiële omgeving er nog wat triester op...

Ons derde bezoek was op 13 april 2008, tijdens onze afsluitende tocht. Enkele dagen ervoor is de Luxemburgse grenspaal 1 op initiatief van Jos Goergen opgegraven en herplaatst !


Grenspaal 1B (28 juli 2003)
Er zijn twee grenspalen 1. Het ene exemplaar staat aan de Belgische oever van de Korn. Deze paal noemen we voor het gemak Grenspaal 1B.
Het andere exemplaar staat aan de Luxemburgse oever van de Korn. Deze paal noemen we Grenspaal 1L. Beide grenspalen 1 staan nabij het drielandenpunt België-Luxemburg-Frankrijk. Hier is rechts het beekje 'Die Korn' nog op te zien dat naar het noord-oosten een stukje BELUX-grens vormt. Voor onze voeten maar niet zichtbaar op de foto loopt het stroompje 'Brühl' dat uitmondt in 'Die Korn'. Daardoor konden we niet dichter bij de paal komen. Aan de overkant van 'Die Korn' zou nog grenspaal 1L moeten staan maar we zagen die niet staan vanaf deze plek. Harry ten Veen vond 'm ooit wel !
Het echte drielandenpunt bevindt zich in de kruising van de Korn en de Brühl.


Grenspaal 1B, close-up. Zomerse foto, 28 juli 2003

grenspalen 1, 20060210
Op deze foto van het lichtbesneeuwde landschap zijn beide palen te zien. Links van de rode container is het stompje van grenspaal 1L zichtbaar: dit is het exemplaar dat we in de zomer niet vonden. Waarschijnlijk is het terrein aan deze zijde van de Korn hier opgehoogd, waardoor de grenspaal voor een groot gedeelte in de grond verdween.
Hoe anders is hier de entourage dan bij het drielandenpunt in Vaals.

grenspalen 1, 20060210
Grenspaal 1B
Deze foto is genomen vanaf de Belgische kant. Een trieste maar mooie blik op de Luxemburgse industrie in Rodange. Rechts van de container is de stomp van de andere grenspaal 1L nog net te zien.

grenspaal 1B, 20060210
Grenspaal 1B
Nu in een somber winterlandschap in volle glorie te bewonderen.

grenspaal 1L, 20060210
Close up van de overgebleven stomp. In de zomer onvindbaar door alle struiken en andere begroeiing.

grenspaal 1L voor, 20080308
Voorjaar 2008: Jos Goergen neemt het initiatief om de ingegraven grenspaal 1L opnieuw te laten plaatsen. De gemeentes werken mee aan zijn plan, het wordt een afscheidsgeschenk van de gemeente Rodange aan de ambtenaar die belast is met grenszaken die met pensioen gaat. Op deze foto is de grond rondom de paal weggegraven, hierna wordt de paal getild, de grond opniew gestort en de paal opnieuw geplaatst.
Foto: Jos Goergen, 8 april 2008

grenspaal 1L, 20080411
Trotse gemeentewerkers hebben de klus geklaard.
Foto: Jos Goergen, 11 april 2008

grenspaal 1L na
Om de zaak nog wat feestelijker te maken, borstelde en schuurde Jos hoogstpersoonlijk de grenspaal. Vervolgens schilderde hij de paal in de Belgisch-Nederlandse kleuren. Wij namen deze foto de dag voorafgaand aan de onthulling op 14 april 2008!

grenspalen 1, 20080413
Voor het eerst weer beide palen te zien !

grenspaal 1, 20080413
En als we dan toch bezig zijn, kunnen we zelf ook nog wel even op de foto !

- - - -


Tussen alle spoorlijnen, nieuwe wegen en industrieën loopt de Korn, waarlangs grenspaal 2 nog te vinden is. Dit is voorlopig de laatste paal die de aanleg van zoveel infra overleefd heeft.


Grenspaal 3 t/m 5 stonden volgens de topografische kaart in een rechte lijn tussen grenspaal 2 (rechtsonder) en de lichtmast (middenboven). Een kruipdoor/sluipdoor tocht over een spoorbrug over de Korn leidde ons wel naar de grenslijn maar zonder enig resultaat. Ook hier is het terrein vlak, waarschijnlijk ten gevolge van ophogingen. Er ligt hier namelijk een spoorcomplex met wissels waar met goederentreinen gerangeerd wordt. Nergens meer een grenspaal te vinden.
Achter de lichtmast ligt het grensdorp Rodange (L).


Grenspaal 4 is samen met nog een aantal palen te vinden op een heus grenspalenkerkhof.
Foto: Jos Goergen, juni 2008


Grenspalen 6 en 7
De grens kruist het fabrieksterrein van een staalfabriek. Op dit terrein van de Luxemburgse staalfabriek Ares te Rodange, onderdeel van Arcelor bevinden zich mogelijk de grenspalen 6 t/m 9. Helaas is dit terrein niet vrij toegankelijk, zodat wij niet ter plaatse konden komen tijdens onze tocht in februari 2006. Gelukkig kregen wij later na enige correspondentie met Arcelor toestemming het terrein op 12 mei 2006 te betreden om de grenspalen te zoeken !!
Dankzij deze toestemming en de zeer welwillende persoonlijke medewerking van de heer Tetteroo van Arcelor mochten wij onder de deskundige begeleiding van een veiligheidsman op het terrein. Een woord van dank aan de heer Tetteroo is hier zeker op z'n plaats !
De grenspalen 6 en 7 vonden wij niet. Onze veiligheidsman, de heer Schutz die in het bezit was van een gedetailleerde kaart vond het niet verantwoord de plaats waar deze palen zich zouden bevinden, te tonen. Hij was daarin stellig en niet tot compromissen bereid. Grenspaal 6 zou midden in een fabriekshal moeten staan, grenspaal 7 op een plaats waar staalplaten gestapeld worden: het domein van gevaarlijke hijskranen waarvan de rails waarover deze kolossen zich geruisloos voortbwegen overigens hier in Rodange gemaakt worden.
Helaas mochten we hier dus niet kijken, maar toen onze beschermheer de heer Tetteroo dit later hoorde, liet hij het er niet bij zitten. Nieuwsgierig geworden mailde hij de heer Schutz met de de opdracht om ter plaatse te gaan:
"Aurions-nous une posibilité de vérifier l'existance "des poteaux de frontières" 6 et 7 des 2 visiteurs des Pays Bas ? Une fois localisée, je suis certain qu'une petite photo digitale les ferait plaisir".
Schultz deed een paar dagen daarna per e-mail verslag:
"Aujourd'hui, M. Forget, qui connaît les lieux beaucoup mieux que moi, s'est rendu dans l'usine pour faire des photos des poteaux-frontières. Malheureusement, ces poteaux sont actuellement introuvables. Donc je ne peux pas vous envoyer des photos".
Helaas zijn de grenspalen definitief verdwenen...


Grenspaal 8
Grenspaal 8 vonden we gelukkig wel: onder het toeziend oog van onze veiligheidsman, de heer Schutz vonden we tussen alle bedrijvigheid van de staalfabrikant grenspaal 8. Nog een wonder dat ie in het middelpunt van de industriële revolutie alle bebouwing en activiteiten overleefd heeft.


Grenspaal 9
Deze paal vonden we aan de rand van het opgehoogde Arcelor-terrein. Vlak bij een vies water. Hier is het schemerig en smerig, misschien loost de staalfabriek hier wel in. Onze veiligheidsman had geen idee waar de paal kon staan en fronste zijn wenkbrauwen toen wij een afdalinkje maakten en de paal vrij snel vonden.


Grenspaal 10
Volgens de topografische kaart zou grenspaal 10 hier moeten staan. Helaas, in werkelijkheid ligt hier parkeerterrein van Arcelor, zonder grenspaal. Definitief verdwenen. Althans, dat dachten we in februari 2006 toen we deze foto namen.


Grenspaal 10
Onze veiligheidsman, de held van de dag, wees ons aan de hand van zijn kaart de weg naar waar grenspaal 10 had moeten staan. Inderdaad, geen grenspaal 10, maar wel deze markering in het asfalt. Die hadden we de vorige keer niet gezien ! Opmerkelijk dat op de plaatsen waar eerder grenspalen sneuvelden (grenspalen 3,4,5,6,7) geen markering te vinden is, en hier wel ! En wat een geluk dat de markering niet schuil ging onder een auto !


Grenspaal 10
Detailopname. B10.