België - Nieuw België (II)

Grenspaalnummers: << 158 - 167 168 - 177 178 - 187
Vanuit district Malmedy naar Eupen. Op de Hoge Venen langs de Helle die hier de grens vormde, staan geen palen. De volgende vinden we pas aan de rand van Eupen.
De grens loopt om Eupen heen, waardoor Eupen nog Pruisisch was. Na WO I is deze stad Belgisch geworden, maar Duits is er nog de officiele taal.
gp 88 Grenspaal 158
Inmiddels zijn we nu dus aan de rand van Eupen. Deze grenspaal 158 staat aan de oever een eindje van de Helle af en is ook meteen de laatste langs de Helle. Hier verlaat de grens het riviertje en loopt verder over land om Eupen heen.
Een fraaie Bismarck-paal. In tegenstelling tot eerdere Bismarck-palen is hier het nummer tamelijk groot ingebeiteld.
gp 89 Grenspaal 159
Paal is verdwenen. Volgens het proces-verbaal moet ie hier ergens gestaan hebben.
gp 90 Grenspaal 160
Paal is te vinden tegen een loods op een deels verlaten fabrieksterrein. Vroeger zat Honeywell hier en kon je het terrein niet op maar nu zitten er wat kleinere bedrijfjes en is het terrein toegankelijk. Dit is niet de originele plaats van de paal, de grens buigt eerder al af.
Dit type paal (vierkant en enigszins taps toelopend) zagen we nog niet eerder en werd alleen in het district Eupen gebruikt.
gp 91 Grenspaal 161
Na enig klim- en klauterwerk vonden we deze vlakbij een tennisveld: de grens liep hier om Eupen heen: Eupen was dus voor WO I Duits. Duits is ook nog steeds de voertaal.
gp 92 Grenspaal 162
Naast een wandelpad dat hier het bos ingaat. De grens loopt hier langs de bosrand. Weer een kleiner vierkant exemplaar.
gp 93 Grenspaal 163
Alweer een fraaie Bismarckpaal. Het nummer staat aan de andere kant in een tuin. Aan het bord op deze foto is te zien dat de grenspalen onder monumentenzorg staan en hier beschermd zijn. Dergelijke borden vind je bij bijna alle grenspalen in deze omgeving.
gp 93 Grenspaal 164
Langs de weg tussen Eupen en Malmedy die ook langs de Baraque Michel voert. Mt wat knipwerk kon de paal op de foto.
Einde van de tocht in Januari 2018.
gp 94 Grenspaal 165
Begin van de laatste tocht. We gaan hier om Eupen heen. Deze paal staat aan de rand van een weiland.
gp 95 Grenspaal 166
Staat langs een wandelpad dat verder het bos in leidt. Wij gaan naar rechts, over het weiland naar de volgende paal.
gp 96 Grenspaal 167
Ook weer aan de rand van het weiland. Vanaf hier wordt het terrein wat glooiender en in de dalen wat drassiger.

Verder naar 168 - 177

Grenspaalnummers: << 158 - 167 168 - 177 178 - 187